Dlaczego my

Dlaczego my

wykształcenie

Jestem tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego, wpisanym na listę Tłumaczy Przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości pod numerem TP/4559/05. Jako tłumacz pracuję już przeszło 15 lat, wykonując tłumaczenia na rzecz rozmaitych firm, osób prywatnych i instytucji. Jestem także tłumaczem sądowym.

Jestem magistrem Filologii Germańskiej. Na moje wykształcenie składają się pięcioletnie studia na Uniwersytecie Warszawskim, na którym uzyskałam tytuł magistra na kierunku filologia germańska.

Pracę magisterską pisałam pod kierunkiem Pani Prof. Barbary Surowskiej z literatury niemieckiej, zajmując się psychologicznymi i psychoanalitycznymi aspektami w twórczości austriackiego pisarza Artura Schnitzlera.

W 2003 roku zdałam egzamin na tłumacza przysięgłego przy Sądzie Okręgowym w Al. Solidarności w Warszawie. Od tego czasu nieustannie pogłębiam swoją wiedzę i zdobywam doświadczenie w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych.

Posiadam również wykształcenie ekonomiczne zdobyte podczas studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim.

Referencje

 

Wykonuję tłumaczenia uwierzytelnione dla urzędów i instytucji w Polsce, Niemczech, Austrii i Szwajcarii oraz tłumaczenia zwykłe wszelkich dokumentów  i tekstów. Przede wszystkim, jak każdy tłumacz, współpracuję z Sądami, Prokuraturą oraz Policją. Świadczę usługi również jako tłumacz konsekutywny języka niemieckiego, dokonując tłumaczenia ustnego, podczas którego tłumaczę wypowiedź mówcy fragment po fragmencie, dostosowując się do tempa nadanego przez mówcę. Ten rodzaj tłumaczenia ustnego najczęściej wykorzystywany jest podczas spotkań biznesowych, roboczych obiadów, spotkań w niewielkich grupach, wycieczek, ale także w czasie ślubów cywilnych. Swoją pracę traktuję niezwykle poważnie, dążę do tego aby sprostać wymaganiom, jakie powinien spełniać profesjonalny tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Zawsze pamiętam o zasadach etyki zawodowej zawartych w Kodeksie Tłumacza Przysięgłego.

Tłumaczenia ustne uwierzytelnione wykonywałam w poniższych kancelariach:

Kancelaria Notarialna Jacek Ruszkowski i Igor Baranowski  (Legionowo – Błękitne Centrum)
Kancelaria Notarialna Katarzyna Jankowska (Legionowo, ul. Sienkiewicza 10)
Kancelaria Notarialna Elżbieta Drążek (Warszawa, Al. Niepodległości)

oraz dla sądów, prokuratury, policji i urzędów stanu cywilnego

Rodzaje dokumentów:

– udzielenie pełnomocnictwa
– umowa kupna-sprzedaży nieruchomości
– założenie spółki polsko-niemieckiej
– akt darowizny
– ceremonia ślubu cywilnego
– spotkanie w Urzędzie Stanu Cywilnego przed zawarciem związku małżeńskiego
– założenie przedstawicielstwa firmy niemieckiej w Polsce
– wyjaśnienia świadków
– udział w przesłuchaniach
– udział w rozprawach sądowych w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych

Rodzaje tłumaczeń

Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe)

Tłumaczenia uwierzytelnione są sporządzane i poświadczane przez tłumacza przysięgłego. Oprócz samego dokumentu, tłumaczeniu podlegają także inne elementy: pieczęcie, poprawki, adnotacje, odręczne wpisy na dokumentach. Tłumaczenia uwierzytelnione są wydawane wyłącznie w wersji papierowej, opatrzone podpisem i odciskiem pieczęci tłumacza. Jako jednostkę rozliczeniową przyjmuje się 1125 znaków ze spacjami, a każdą stronę rozpoczętą liczy się jako całą. Liczba stron tekstu źródłowego nie zawsze odpowiada liczbie stron przeliczeniowych sporządzonego przekładu. Tłumaczenia uwierzytelnionego wymagają m. in.: dokumenty urzędowe, procesowe, akty notarialne, świadectwa, dyplomy, certyfikaty etc. Szczegółowe wytyczne dotyczące sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych określa Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz Kodeks tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia zwykłe (tzw. nieprzysięgłe)

Tłumaczenia pisemne zwykłe obejmują wszelkie teksty niewymagające poświadczenia przez tłumacza przysięgłego, np.: oferty handlowe, materiały reklamowe, foldery, korespondencja wewnętrzna firm, instrukcje obsługi, etc. Jednostka rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego to 1500 znaków ze spacjami.

praca w niemczech

Wyjazd za pracą do Niemiec i legalizacja pobytu wiąże się z koniecznością załatwienia kilku formalności na miejscu. Przydają się podstawowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie zawodowe oraz ew. dokumenty z urzędu pracy (dla bezrobotnych i pobierających zasiłek). Do niezbędnych należy również dowód osobisty, prawo jazdy oraz poświadczenie ubezpieczenia (tzw. karta EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).

Oprócz podstawowych dokumentów koniecznie trzeba zabrać ze sobą również kilka dodatkowych, które uproszczą i przyspieszą procedury w niemieckich urzędach. Bardzo często wymagane jest zaświadczenie o niekaralności (m.in. przy staraniach o pobyt stały lub tymczasowy, często żądają go również pracodawcy). Przydatne będą również te dokumenty, które poświadczają posiadane umiejętności lub zdobytą wiedzę (dyplom uczelni wyższej, certyfikaty, dyplom mistrzowski, itp.). Jeżeli posiadamy inne dokumenty z których wynika np. nasze wieloletnie doświadczenie w zawodzie lub jakość wykonywanej pracy (np. referencje, świadectwa pracy) również można je zabrać, ale nie są one konieczne. Można również zabrać inne dokumenty urzędowe, takie jak np. akty stanu cywilnego (poświadczające zawarcie małżeństwa lub urodzenie dzieci).

Będąc na terenie Niemiec na pewno należy pomyśleć o ubezpieczeniu w zależności od naszych potrzeb.

Najpopularniejsze ubezpieczenia w Niemczech to:

 • Ubezpieczenie ochrony prawnej (Rechtsschutzversicherung)
 • Ubezpieczenie samochodu (KFZ Versicherung)
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (Private Haftpflichtversicherung)
 • Ubezpieczenie mieszkania (Hausversicherung)
 • Ubezpieczenie zwierząt domowych (Tierhalterhaftpflichtversicherung)
 • Prywatne ubezpieczenie zdrowotne (Private Krankenversicherung)
 • Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne (Krankenzusatzversicherung)
 • Ubezpieczenie wypadkowe (Unfallversicherung)
 • Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne (Gesetzliche Krankenversicherung)
 • Ubezpieczenie z tytułu niezdolności do pracy (Berufsunfähigkeitsversicherung)
 • Ubezpieczenie na życie (Lebensversicherung)
 • Ubezpieczenia emerytalne (Rentenversicherung)
 • Ubezpieczenia podróżne (Reisekrankenversicherung, Reiserücktrittsversicherung, Reisegepäckversicherung)

Pracując na terenie Niemiec można liczyć na różne przywileje.

Posiadanie dzieci w Niemczech wiąże się z możliwością skorzystania ze świadczeń społecznych. Należą do nich Elterngeld (zasiłek dla rodziców, którzy opiekują się dzieckiem) oraz Kindergeld (zasiłek rodzinny). Szczególnie wielu polskich pracowników otrzymuje niemiecki Kindergeld, ale zasiłek ten przysługuje obcokrajowcom mieszkającym i pracującym w Niemczech (na etat lub prowadzącym własną działalność gospodarczą) minimum 6 miesięcy. Warunkiem jest również to, by rozliczali się oni z niemieckim urzędem skarbowym.

Zasiłek można otrzymać nie tylko na dzieci mieszkające w Niemczech, ale również te, które pozostały w Polsce. Przysługuje on każdemu dziecku, które nie ukończyło 25 roku życia i nadal się uczy (np. na studiach). Wysokość Kindergeld zależy od ilości dzieci, średnio można liczyć na ok. 190-215 euro na dziecko. Prawo do zasiłku ustaje po wymeldowaniu się z niemieckiego miejsca zamieszkania lub gdy dzieci osiągną 25 rok życia.

Osoby pobierające zasiłek w Polsce mogą się starać w niemieckim urzędzie o dopłatę różnicy między polskim i niemieckim zasiłkiem. Wszelkie sprawy związane z Kindergeld załatwia się w Familienkasse, gdzie można również zasięgnąć dalszych informacji.

W swojej pracy pomagam  często polskim firmom zatrudniającym Polaków w krajach niemieckojęzycznych oraz pracownikom w kontaktach z Familienkasse, AOK – Krankenkasse /odpowiednikiem polskiej kasy chorych/, pracodawcami itp., wykonując zlecenia telefoniczne lub tłumacząc wymagane do pracy dokumenty. Pomagam również w napisaniu profesjonalnego życiorysu i listu motywacyjnego.