Tłumaczenia pisemne

Dokumenty rejestracyjne pojazdów

Tłumaczenia pisemne
prawo

 • Tłumaczenie wyroków i orzeczeń sądowych, pism procesowych
 • Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego KRS
 • Nadanie numeru identyfikacyjnego REGON
 • Nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP
 • Pouczenia o środkach prawnych
 • Wszelkiego rodzaju umowy cywilno-prawne
 • Orzeczenie o niepełnosprawności
 • Wyroki rozwodowe
 • Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS i US
 • Protokoły przesłuchań
 • Notatki policyjne
 • Zgłoszenia celne
 • Zaświadczenia o niekaralności
 • Apostille
 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • Odpis z niemieckiego Rejestru Handlowego HRB

Dokumenty z zakresu prawa pracy:

 • świadectwa pracy, umowy o pracę, regulaminy pracy, wypowiedzenie umowy o pracę, a także profesjonalne CV i listy motywacyjne

Tłumaczenia pisemne
medycyna i farmacja

 • Orzeczenia lekarskie
 • Zwolnienia lekarskie
 • Karty informacyjne leczenia szpitalnego
 • Wyniki tomografii komputerowej
 • Wyniki badań: gastroskopia, badanie histopatologiczne, USG
 • Rezonans magnetyczny
 • Wyniki badań laboratoryjnych
 • Wyniki badań RTG
 • Plan leczenia stomatologicznego z odbudową protetyczną
 • Rachunki za usługi medyczne
 • Karty zgonu, wymagane do transportu zwłok

Tłumaczenia pisemne
dokumenty szkolne i USC

 • Świadectwa szkolne (w tym świadectwa opisowe)
 • Świadectwa maturalne / dojrzałości
 • Świadectwa ukończenia szkoły
 • Dyplomy uczelni wyższych
 • Suplementy
 • Zaświadczenie zawodowe
 • Świadectwa kwalifikacji, np. do obsługi wózka widłowego
 • Akty: urodzenia, małżeństwa, zgonu

Tłumaczenia pisemne
– handel i marketing

 • Oferty handlowe, materiały reklamowe, broszury, katalogi produktów.  Tłumaczyłam dokumenty firmowe, m. in. dla firm:
  – TRANSLUD  Przewozy Autokarowe  Jan Domosławski
  – MR Składanek M.R. Transport krajowy i międzynarodowy
 • Tłumaczenie etykiet na produkty spożywcze dla Transgourmet Polska Sp. z o.o. /dawniej Selgros Sp. z o.o./
 • Korespondencja handlowa, faktury, dokumentacja księgowo-podatkowa
 • Dokumenty z zakresu bankowości: wyciągi bankowe, polecenia przelewów, noty uznaniowe, bankowe dowody wpłaty